Zaufaj profesjonalistom

My o oknach wiemy wszystko...

MONTAŻ

Nasze realizacje

Promocje

MONTAŻ

Tanio czy profesjonalnie?

Dobre okno = dobry profil + dobry producent + dobry montaż.

Należy pamiętać, że nawet najlepszy system profili nie oznacza jeszcze pełnego sukcesu. Do pełnej satysfakcji z użytkowania stolarki potrzebujemy jeszcze dobrego wykonania przez producenta oraz profesjonalnego montażu. Idealnie wykonana stolarka, ale niewłaściwie dobrana czy też źle zamontowana może nie spełniać swoich podstawowych funkcji takich jak płynność otwierania czy szczelność. Chociaż takie wady można szybko wykryć. Trudniejsze do ocenienia są te pozostające długo niewidoczne – a okazują się później równie dokuczliwe. Właściwy montaż to także uniknięcie potencjalnych mostków termicznych, przewiewów oraz zimnych i wilgotnych ścian wokół okien. To tylko niektóre trudne do ocenienia wady – my jesteśmy ich świadomi, dlatego „staramy się bardziej” by uniknąć takich sytuacji.

Aby móc zapewnić wysoki poziom naszych usług , zatrudniamy własne profesjonalne ekipy montażowe. Dzięki czemu możemy zagwarantować jakość prac i serwis posprzedażny.

Usytuowanie okna w ościeżu- idealne miejsce zamontowania okna

Okno i drzwi balkonowe powinny być tak usytuowane w ościeżu, aby nie powstawały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.

Biorąc pod uwagę rozkład temperatury w obszarze przylegającym do zamocowania okna, można ocenić na podstawie przebiegu izoterm możliwość wystąpienie wykroplenia. Obliczanie linii izotermicznych wymaga metod obliczeniowych wyłącznie przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, dlatego stosujemy ogólne zasady usytuowania okna*, tj.

- w ścianie jednowarstwowej (pełnej) bez izolacji termicznej- w połowie grubości ściany,

- w ścianie trójwarstwowej z izolacją w jej środku- w strefie izolacji termicznej

- w ścianie dwuwarstwowej z zewnętrzną izolacją termiczną- na zewnętrznej krawędzi muru (w licu muru) lub przed licem muru.

W budynkach energooszczędnych (niskoemisyjnych) lub pasywnych, gdzie występują ściany dwuwarstwowe z zewnętrzną izolacją termiczną, okna powinny być częściowo lub całkowicie wysunięte przed lico muru.

* K.Mateja: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. ITB, Warszawa 2016.


Od 2012 roku jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Dystrybutorów i Montażystów Stolarki www.montaze.info.pl

Tytuły Mistrzów Montażu nasza ekipa zdobyła podczas Turnieju Mistrzów Montaży w Gliwicach 26 maja 2012r.

Trwałe mocowanie

Dla trwałego zamocowania okna w ścianie może mieć znaczenie każdy szczegół. Większość inwestorów już chyba wie, że okna nie montuje się „na piankę”. Większość sprzedawców także o tym wie.. Piana montażowa jest oczywiście jedynie materiałem uszczelniającym łączenie. Do zamocowania okna w ścianie używamy kotew metalowych, mocowanych do ościeży w odległościach wskazanych przez instrukcje montażu producentów okien, czyli około 15cm od naroży, wzajemne odległości miedzy kotwami nie są większe niż 50-60cm. Mocowanie kotew do ściany zależy od rodzaju materiału, z którego ściana jest wzniesiona. Zawsze używamy materiałów najwyższej jakości.

„Zwykły” kołek rozporowy w praktyce zastąpiliśmy kołkami wkręcanymi znacznie trwalej mocującymi, natomiast w dużych, wymagających konstrukcjach stosujemy bardzo stabilne śruby z łbem sześciokątnym wraz ze zintegrowaną podkładką, które stabilnie zabezpieczają miejsce połączenia okna z murem. Stabilne połączenie okna z murem jest ważne nie tylko po to by w przyszłości uniknąć wypaczania się profili, ale dla użytkownika oznacza zdecydowanie mniej regulacji stolarki.

Równie ważne jest podparcie dolnej ramy dla prawidłowego zamocowania okna w progu. W przypadku okien są to listwy podparapetowe lub ciepłe parapety z XPS, umożliwiające jednocześnie swobodne zamontowanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, jak i eliminujące ryzyko obwiśnięcia i trwałego wygięcia dolnej ramy. W nowych budynkach, nie posiadających jeszcze wylewek, nie montujemy "wiszących" balkonów, które gwarantują problemy w późniejszym użytkowaniu. Wymagamy wykonania podmurówek pod balkonami ale przede wszystkim zalecamy stosowanie poszerzeń dolnej ramy, będących zarówno podparciem dla balkonu, jak i zapewniających konstrukcji identyczne parametry cieplne (brak mostków termicznych, które powstają w przypadku podmurówek).

Wykończenie

Przy wymianie okien sposób wykończenia miejsca osadzenia ościeżnicy zależy od tego, jak poważnie uszkodzone zostały tynki i otoczenie ościeża. Drobne naprawy, przykrycie kotew mocujących wykonujemy standardową zaprawą tynkarską renomowanych firm. Znacznie uszkodzone i nierówne ościeże od strony wewnętrznej oklejamy płytą gipsowo-kartonową. Szczeliny uzupełniane są uszczelniaczem budowlanym i silikonem akrylowym.

Montaż parapetów

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne to ważny element wykończenia okna. O ich funkcjonalności, trwałości i urodzie decyduje materiał, z jakiego są zrobione, oraz prawidłowy montaż.

Głównym zadaniem parapetu zewnętrznego jest bezpieczne odprowadzanie wody deszczowej. Woda spływająca po szybach i ścianach to duże zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania połączenia okna z murem, co może przełożyć się na trudności w utrzymaniu warstwy izolacji termicznej w stanie suchym. Dlatego tak ważny jest prawidłowy montaż i uszczelnienie parapetu zewnętrznego, który będzie odprowadzał wodę poza obręb ściany. Przede wszystkim należy wprowadzić kołnierz parapetu pod profil progowy ościeżnicy, co zabezpieczy przed wnikaniem wody pod okno. Odpowiednie podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, czy wreszcie założenie zaślepek kończących parapet przy ościeżu. Możliwe jest także zastosowanie taśm wygłuszających dla wytłumienia odgłosów padającego deszczu.

Niezależnie od materiału prawidłowo zamontowany parapet zewnętrzny będzie nam służył latami i ochroni nas przed stratami ciepła oraz uszkodzeniem ścian przez wodę i wilgoć.

Parapety wewnętrzne osadzane są w dolnej części ościeża po zakończeniu montażu okna i jego uszczelnieniu po obwodzie. Krawędź parapetu wsuwana jest pod ościeżnicę okna. Płaszczyzna styku parapetu z ościeżnicą jest uszczelniana tak, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

Wszystko to są drobiazgi, które mogą mieć decydujące znaczenie w całym dziele montażu.

Posiadamy certyfikaty autoryzowanego montażu takich firm jak Illbruck, Awilux,  Krispol czy Gerda– liderów w swoich segmentach produkcyjnych. 

Od lutego 2012r jesteśmy także członkami Ogólnopolskiego Zrzeszenia Dystrybutorów i  Montażystów Stolarki.

CIEPŁY PARAPET

CIEPŁY PARAPET- Energooszczędny podkład podparapetowy XPS

Zastosowaniu ciepłego parapetu:

  • Poprawia parametry izolacyjne, dzięki zastosowaniu materiału o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, w newralgicznym miejscu połączenia okna z murem,
  • poprawia szczelność w progowej/dolnej części okna

Energooszczędność

Zadaniem energooszczędnych podkładów podparapetowych, w porównaniu z montażem tradycyjnym, jest polepszenie izolacyjności cieplnej w miejscu połączenia okna z murem w części progowej, gdzie ze względu na mniejszą głębokość zabudowy listwy podparapetowej w stosunku do profilu i wykruszanie się spod tej listwy piany poliuretanowej, zazwyczaj ma najsłabsze parametry termiczne. Stosując podczas montażu podkład, dodatkowo izolujemy właśnie tę newralgiczną część połączenia okna z murem i dzięki temu uzyskujemy zdecydowanie lepsze efekty w zakresie izolacji termicznej.

Bezpieczeństwo

Materiał, z którego wykonany jest podkład, to wysokogatunkowy polistyren ekstrudowany XPS (zwany czasami styrodurem*). Jaka jest zatem odporność podkładu na obciążenia wywołane przez stojące na nim okno? Maksymalny ciężar okien dla XPS to aż 160 kg/mb!

*styrodur – nazwa zastrzeżona przez koncern chemiczny BASF

Komfort

Podkład podparapetowy, dzięki swojej konstrukcji gwarantuje wysoką szczelność nie tylko na powietrze, ale także na wodę. Nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, okna zamontowane na podkładzie zachowują się zgodnie z naszymi oczekiwaniami- są stabilne i nie ulegają odkształceniom. Co ważne- prawidłowo zamontowany podkład w żadnym stopniu nie zmniejsza stabilności konstrukcji.

Montaż okien z ciepłym parapetem

Badania potwierdzają, że mocowanie dolnej części okna na podkładzie podparapetowym jest stabilne i wykluczyły możliwość zaistnienia problemów podczas eksploatacji stolarki okiennej.

Prawidłowy montaż okna na ciepłym parapecie polega na zamocowaniu okna w dolnym ramiaku przy użyciu odpowiednio długiej śruby przechodzącej przez ramę okna i wkręconej w ścianę na odpowiednią głębokość. Koniecznie trzeba również pamiętać o uszczelnieniu miejsca przejścia śruby przez profil ze względu na potencjalne ryzyko dostania się wody opadowej do komory stali w profilu PVC.

Przy montażu okna na podkładzie podparapetowym nie ma potrzeby stosowania pod dolną ramą okna klocków nośnych, które zapewniają prawidłowe osadzenie w otworze, ponieważ siły pochodzące od ciężaru własnego okna rozkładają się równomiernie na całej powierzchni elementu nośnego przylegającego do muru. Klocki nośne są więc w tym przypadku zbędne, ponieważ mogłyby spowodować niewłaściwą współpracę ciepłego parapetu z oknem.

W przypadku ścian z cegieł szczelinowych, np. Porotherm stosujemy dodatkowo specjalną szynę montażową, która pozwala na prawidłowe zakotwienie dolnej części okna.

Uszczelnienie

Stosujemy wysokiej klasy produkty do izolacji łączenia okna ze ścianą, co ma decydujący wpływ na komfort użytkowania budynku.

 

Na co dzień w naszych montażach używamy także pianki elastycznej Soudal FLEXIFOAM.

- podwyższona szczelność materiału izolacyjnego na powietrze (połączenia w budynkach o standardzie energooszczędnym i pasywnym),

- absorbuje ruchy i drgania konstrukcyjne do 35% (powrót elastyczny bez negatywnego wpływu na strukturę),

-skrajnie niska rozprężność, dzięki czemu pianka nie wypacza ościeżnic,

-zapewnia barierę akustyczną złącza do 60dB!

montaż ciepły-technologia „trójwarstwowa”

Poza mechanicznym mocowaniem okna i uszczelnieniem go dobrej jakości pianą montażową powinno się zabezpieczyć miejsce uszczelnienia specjalnymi foliami i taśmami – odpowiednio paroszczelnymi i paroprzepuszalnymi. Gwarantuje to elastyczność połączenia, ochronę termoizolacyjnej warstwy pianki montażowej przed zawilgoceniem, możliwość przenikania pary wodnej na zewnątrz budynku oraz dobrą izolacyjność akustyczną i estetykę fugi łączącej okno z murem.

Wykończenie fugi w oparciu jedynie o pianę i zaprawę nie gwarantuje szczelności i trwałości połączenia, które bardzo szybko ulegnie uszkodzeniu i degradacji.


 

Co z tym ciepłym montażem?

Dlaczego chcąc zainwestować w lepsze rozwiązania spotykasz się z tak różnymi wartościami za montaż ciepły?

Skąd te różnice?

Pozwólcie, że nieco wyjaśnimy.

Zdarza się, że słyszymy od naszych Klientów „dostałem montaż na ciepło gratis”, albo „w firmie x cena była przyjemna”. Czy to możliwe, aby wartość montażu ciepłego była taka sama jak podstawowego,  nazwijmy go mechanicznego montażu?

Pewnie możliwe, ale wówczas narażacie się na takie oto wykonanie, jak na zdjęciu poniżej…

Na co zatem zwrócić uwagę przy montażu ciepłym?

Wybierając inwestycję w montaż ciepły z zastosowaniem folii (PRESTIŻ PLUS) , należy zacząć od odpowiedniego przygotowania otworów okiennych do tego typu montażu.

Zamki, wpusty, zagłębienia czy  spoiny pomiędzy bloczkami, pustakami powinny być wyrównane przy użyciu zaprawy. Ościeża powinny być proste, gładkie i spoiste. To samo dotyczy części progowej otworów okiennych, szczególnie jeśli ściany konstrukcyjne budynku wznoszone są z pustaków poryzowanych. Jeśli w montażu mają zostać wykorzystane styropianowe podkłady podparapetowe, czyli tzw. „ciepłe parapety” należy pamiętać o  uwzględnieniu wysokości tych kształtek XPS.

Następnym ważnym krokiem to dobór odpowiednich materiałów do wykonania ciepłego montażu.  Inwestujesz sporo pieniędzy na ciepłe, energooszczędne okna najnowszej generacji, a tak ważny element ich montażu próbujesz wykonać sam, kupując folie w internecie, bo taniej? Tak też można. Ale warto zapamiętać, że montaż ciepły nie kończy się na samym zakupie folii. Nawet jeśli uda się kupić właściwy rodzaj folii, o wystarczającej szerokości (aby nie brakło folii przy jej wyklejaniu na mur, to należy pamiętać jeszcze o niezmiennym fakcie- najważniejsze w montażu ciepłym to dokładność i dbałość o szczegóły. Dlaczego według nas montaż ciepły nie można wykonać w tej samej wartości co montaż podstawowy? Bo najzwyczajniej w świecie montaż ciepły wymaga dodatkowego nakładu czasu!

Należy też pamiętać, że doklejenie folii do muru musi być po całym obwodzie okna. Nie zgadzaj się ze stwierdzeniem pseudo fachowca, że folia nie jest potrzebna pod parapetem czy pod progiem drzwi balkonowych!  Próg okna balkonowego jest bardzo ważnym miejscem – w naszej ofercie standardowo stosujemy taśmę butyl ALU, dla jeszcze lepszej szczelności.

 

Aby inwestycja w montaż ciepły miała sens, folie muszą zostać szczelnie doklejone do muru. Newralgiczne miejsce to metalowe kotwy mocujące mechanicznie okno do muru- te elementy także muszą zostać zaklejone folią! Ale na tę czynność potrzeba kolejnych godzin pracy i kolejnych metrów folii!

 

Oceniając ofertę na montaż ciepły sprawdź co jest ujęte w zakresie prac.

MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA "KIK"

Zespół bloku podokiennego- montaż KIK

Montaż w warstwie ocieplenia KIK, to połączenie ciepłego parapetu firmy Klinar z konsolami mocującymi okno w warstwie ocieplenia firmy Knelsen.

Klinar i Knelsen = KIK

Dzięki połączeniu tych dwóch elementów: ciepłego parapetu/głowicy z konsolami, uzyskujemy prawidłowe mechaniczne mocowanie okna w warstwie ocieplenia, a także uszczelnienie newralgicznego miejsca pod ramą okienną, z jednoczesnym przygotowaniem pod montaż parapetów wewnętrznych. Szerokie folie paroszczelne przykrywające opaski mocowane wokół ramy okiennej od zewnątrz i folie paroizolacyjne wewnętrzne, wklejane w szpalety od wewnątrz budynku, pozwalają uzyskać dodatkowo szczelność połączenia wymaganą dla budynków pasywnych.

 

 

Montaż KIK w naszym salonie

Zapraszamy do sprawdzenia sposobu montażu KIK w naszym salonie sprzedaży. Na naszej ekspozycji możecie się Państwo zapoznać jak mocowane są poszczególne elementy systemu.

www.artokna.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej